Re-data Solutions


Fluid Cleaning Support maakt gebruik van de faciliteiten van Re-data Solutions. Re-data Solutions zorgt als kennis- en opleidingsinstituut voor een grotere operationele betrouwbaarheid, efficiëntie en productiviteit van machineparken, maar ook voor het efficiënt omgaan met materialen, energie en veiligheid door het toepassen van tribologische principes. Hierbij staat tribologie als gedachtegang centraal. Het uitgangspunt is om grip te krijgen op de onderhoudsprocessen van machineparken en deze te optimaliseren.