Olieanalyse


Fluid Cleaning Support analyseert oliemonsters om te bekijken welk filter of filterconcept toegepast worden. Na toepassing wordt gemeten wat het effect is van het toegepaste filter en/of filterconcept. Hierdoor kan Fluid Cleaning Support de juiste nazorg bieden. Fluid Cleaning Support voert met regelmaat olieanalyses uit. Uit de olieanalyse is te halen of filters nog functioneren, of de olie (additieven) nog voldoet, of er componenten extreem slijten, of dat er teveel water in het systeem zit. Bij het uitvoeren van de olieanalyse wordt er gekeken naar de reinheidsgraad van de olie.


Om de reinheidsgraad van de olie in het systeem te meten zijn er drie mogelijkheden:

- Er wordt periodiek (of na een reparatie) op een representatieve plaats in de procesinstallatie olie afgetapt.
   De vuildeeltjes in het oliemonster worden in het laboratorium geteld en geclassificieerd waarbij de reinheidsgraad (ISO-code) wordt vastgesteld.

- Er wordt periodiek (of na een reparatie) een elektronische deeltjes teller op de procesinstallatie aangesloten waarbij de reinheidsgraad direct af te lezen is.

- Er is op de procesinstallatie coninu een deeltjesteller (in-line deeltjestelling) aangesloten waarbij de reinheidsgraad van de olie continu wordt gemonitord.

Voldoet de reinheidsgraad van de olie niet meer aan de voorgeschreven reinheidsgraad, dan moeten er maatregelen worden genomen. Dat kan zijn het vervangen van de filters maar het kan ook nodig zijn om de olie in de procesinstallatie via een spoelfilter te reinigen of als er ernstige schade is opgereden, het systeem zelf te spoelen (powerflushing).


De te ondernemen actie hangt niet alleen af van de deeltjestelling. De olie zelf wordt ook periodiek onderzocht. Van het oliemonster wordt in het laboratorium niet alleen de reinheidsgraad bepaald maar het wordt ook gecontroleerd op zuurgraad (TAN), dop-niveau, watergehalte (ppm), viscositeit en aanwezigheid van metalen. Aan de hand van de resultaten is vast te stellen of de olie nog aan de gestelde eisen voldoet. Deze manier van werken bespaart (veel) olie en filterelementen (geld) en betekent een verminderde belasting van het milieu.


Heeft u interesse?

Vul ons contactformulier in of neem contact met ons op via info@fluidcleaningsupport.nl of bel naar 06-54362881.