Retourfilters

Wat is een retourfilter?

Het retourfilter filtreert alle olie die terugkomt uit het systeem. Zo wordt voorkomen dat de uit het systeem aangevoerde slijtage- en vuildeeltjes in de tank terechtkomen en weer worden aangezogen door de pomp. Het retourfilter speelt de hoofdrol bij het onder controle houden van de gwenste reinheidsgraad. Het retourfilter is uitgevoerd als leidingsfilter of wordt gemonteerd op het tankdeksel. Het filterlement is opgebouwd uit cellulose- of synthethisch filtermateriaal.

Heeft u interesse in retourfilters?

Op de afbeelding staan verschillende typen retourfilters die Fluid Cleaning Support aanbiedt. Vul ons contactformulier in of neem contact met ons op via info@fluidcleaningsupport.nl of bel naar 06-54362881.