Filters

Filters in procesinstallaties

Met het toepassen van filters in procesinstallaties verwijdert u vervuiling en/of specifieke stoffen in de procesvloeistoffen. Hiermee verhoogt u de efficiëntie en de betrouwbaarheid van het proces. Dit zorgt er voor dat de kwaliteit van het eindproduct wordt verbeterd. Door de juiste filters toe te passen blijven de procesinstallaties in conditie en minimaliseert u storingen en onderhoud. De procesvloeistoffen hoeven namelijk minder vaak vervangen te worden.

Onafhankelijk filtratiespecialist

Fluid Cleaning Support heeft als onafhankelijk filtratiespecialist toegang tot diverse filtermerken en -technieken en kunnen hierdoor het meest optimale filter selecteren. Dit doen we op basis van onze jarenlange ervaring in combinatie met de uitslag van eventuele reinheidsanalyse die wij voor u kunnen uitvoeren.


Voordelen toepassen filters

- U voorkomt ongeplande stilstand
- U verminderd preventief onderhoud
- U bespaart kosten
- U verlengt de levensduur van olie en smeermiddelen
- U reduceert afvalstromen
- U verhoogt de betrouwbaarheid en inzetbaarheid van de installatie 


Welke filters biedt Fluid Cleaning Support aan?

Beluchtingsfilters

Een beluchtingsluchtfilter is een filtermedium dat de aanzuiglucht van machines en apparaten filtreert. Zo voortkomt u dat er vuil / vocht intreedt in uw procesdeel.

Bekijk beluchtingsfilters

Zuigfilters

Een zuigfilter wordt in de aanzuigleiding van de pomp geplaatst. Op die manier beschermt het zuigfilter de pomp tegen grove vuildeeltjes.

Bekijk zuigfilters

Persfilters

Het persfilter beschermt verschillende componenten en onderdelen die zich stroomafwaarts van de pomp bevinden tegen vuildeeltjes uit de pomp.

Bekijk persfilters

Retourfilters

Het retourfilter filtreert alle olie die terugkomt uit het systeem. Zo wordt voorkomen dat de uit het systeem aangevoerde slijtage- en vuildeeltjes in de tank terechtkomen en weer worden aangezogen door de pomp.

Bekijk retourfilters

By-pass dieptefilters

Een by-pass dieptefilter is een filter dat een deelstroom of met een eigen pomp de olie aangeboden krijgt met een lager debiet, om op deze manier de olie te reinigen. Hierdoor zal er zowel harde als zachte vervuiling (varnish/hars, oxidatieproducten) worden afgevangen evenals vocht.

Bekijk by-pass dieptefilters

Procesfiltratiefilters

Fluid Cleaning Support biedt verschillende procesfiltratiefilters. Denk aan: vlakbandfilters, zakkenfilters, kaarsenfilters en centrifuges. Deze filters zijn inzetbaar voor verschillende industriële toepassingen. Denk aan voedingsmiddelenindustrie, drankenindustrie, industriële en chemische processen.  

Bekijk procesfiltratiefilters

Op zoek naar een specifiek filter?

Neem contact met ons op en laat het ons weten wat u zoekt. Dan bekijken we samen wat de mogelijkheden zijn.

Contact